Diabetische voet

Onder een diabetische voet wordt verstaan een verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan
ten gevolge van neuropathie, vaatafwijkingen, “limited joint mobility” en andere gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus.

diabetische voet